Сестринська справа

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціальністю 223 “Медсестринство” спеціалізація «Сестринська справа» на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №92-л “Про переоформлення ліцензій”, сертифікату про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія НД – І №1678624 від 15 березня 2016 року та Акту узгодження спеціальностей. 

                                 Постався до хворого так, як би хотів ти,

щоб поставилися до тебе в годину хвороби.

                  Перш за все – не зашкодь.

 Гіппократ

Відділення готує молодших медичних спеціалістів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа». На сьогоднішній день на медсестринському відділенні навчається 270 студентів.

Керує роботою відділення –  Юреско Дмитро Юрійович.

Медична сестра – одна з самих найгуманніших професій, що існують на землі. Медицина і мистецтво лікування виникли ще на ранніх ступенях людства. Досить ознайомитися з даними соціологічних опитувань, проведених в різних країнах, щоб переконатися – професія медсестри стабільно входить в трійку самих поважних. Сестринська справа – це самостійна наука, яка має фундаментальну науково-дослідницьку обгрунтованість. Це не тільки догляд за хворими, як це було раніше. Зараз повністю змінено погляд на функцію медичної сестри: це і зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, забезпечення максимальної незалежності людини відповідно її індивідуальним можливостям, надання психо-соціальної допомоги усім верстам населення.

Тому зараз докорінно змінилися вимоги до людини, що обирає професію медичної сестри. Висококваліфікована медична сестра повинна мати достатньо знань, навичок, а також впевненості, щоб планувати, здійснювати, оцінювати догляд, що відповідає потребам кожного пацієнта.

Засновниця сестринської справи – англійка Флоренс Найтінгейл. Під час Кримської війни створила службу сестер милосердя. У Туреччині під її керівництвом був початий догляд за пораненими солдатами. В кінці 1855 року Найтінгейл організувала збір пожертвувань з метою створення школи для підготовки сестер милосердя, яка була відкрита в лондонському госпіталі Сент-Томас 26 червня 1860 року.

Медична сестра… В цих словах втілено дуже багато. Невипадково ці слова мають зворушливий синонім – сестра милосердя.

Милосердя – одна з найвищих людських чеснот. Так було і буде в усі часи. Милосердя рятувало тисячі життів і зневірених душ, піднімало людину над горем і розпачем, дарувало людині віру в реалії щасливого майбутнього. Та жодна чеснота не реалізувалася б сама по собі, аби її не мали в своєму серці конкретні люди.

В Україні день Медичної сестри (12 травня) відзначається з 1993 року.

Медична сестра (медсестра) (сестра милосердя) — фахівець з середньою медичною освітою, яка працює під керівництвом лікаря або фельдшера. Одна з найпотрібніших у світі професії, і її заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом.

Специфіка професії

Медична сестра – кваліфікований помічник лікаря на всіх ділянках його роботи.

Для успішної діяльності потрібно володіти необхідними професійними і особовими якостями.

Професійні: профільні знання і навики, знання лікарських засобів і прийомів першої медичної допомоги.

Особові: комунікабельність, спостережливість, витривалість, відповідальність, врівноваженість.

Функціональні обов’язки. Сестра медична – здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Виконує санітарне оброблення хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утепленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Медична сестра повинна знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; права, обов’язки та відповідальність сестри медичної; нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини; сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження, лікування хворих; особливості спостереження і догляду за хворими в гарячці, з порушеннями стану органів дихання, кровообігу, травлення, сечових органів тощо; маніпуляції відповідно з профілем роботи; фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення; методики дезінфекції та стерилізації інструментарію та перев’язувальних засобів; організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів; основні принципи лікувального харчування; правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням; правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом.

Підготовка студентів здійснюється за сучасними навчальними планами з використанням нових методик і потреб сучасності. Сьогодні майбутні медсестри вивчають основи психології, нюанси росту і розвитку організму, аспекти етики медсестри і деонтології (моральні правила і норми взаємодії з лікарями і пацієнтами), історію медсестринства і медицини, деонтологію наукової роботи, медицину катастроф. Студенти вчаться проводити обстеження і визначати стан здоров’я пацієнтів, розглядають роль і функції професії в геріатрії (науці про проблеми надання медичної допомоги людям похилого віку), сімейній медицині.

Окреме місце відводиться клінічному і громадському медсестринству, психічному здоров’ю, процесу медсестри.

Студенти відділення беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі та студенських наукових конференціях. В училищі створені і функціонують студентські наукові гуртки «Малятко» та «Ескулап», учасники якого постійно приймають участь у студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми клінічної та експериментальної медицини».

По закінченню медсестринського відділення та отриманні освітньої кваліфікації – медична сестра, випускники, мають можливість продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та здобути професію лікаря.

Медична сестра – вірний і надійний помічник лікаря. Вона оберігає людське життя, починаючи з зачаття і до глибокої старості. ІІ можна зустріти в дитячому садку, школі, в поліклініці і лікарні. Це загально – освічена, професійно – ерудована, наділена високими моральними якостями особистість. Великою радістю та гордістю для медичної сестри є кожна вилікувана людина, адже любов до людей, чесність, терпіння, безкорисливість, старанність допомагає доглядати самих важких хворих.

Сьогодні ця спеціальність займає гідне місце  в структурі училища, а студенти – невід’ємна частина студентської сім’ї. Цьому сприяє тісний зв’язок з лікувальними закладами міста та області.

Фахівці можуть виконувати зазначену професійну роботу:

медичні сестри і акушерки медичні сестри і акушерки, що асистують професіоналам

Можуть займати первинні посади:

– сестра медична операційна

– сестра медична патронажна

– сестра медична

– анестезист сестра медична

– сестра медична санітарної авіації

– сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної допомоги

– сестра медична пологового відділенн.