Лікувальна справа

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціальністю 223 “Медсестринство” спеціалізація «Лікувальна справа» на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №92-л “Про переоформлення ліцензій”, сертифікату про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія НД – І №1678623 від 15 березня 2016 року та Акту узгодження спеціальностей. 

Хто добре розпізнає, той добре лікує
Стародавня істина

Відділення готує молодших медичних спеціалістів – фельдшерів. На сьогоднішній день на відділенні “Лікувальна справа” навчається 180 студентів.

Вправно керує роботою відділення сімейний лікар – Діденко Світлана Федорівна.

Освіченість у різних галузях, ерудиція, готовність до ризику, а ще її вміння помічати нові дарування, терпляче вчити і готувати нові кадри допомагає їй в повсякденній роботі зі студентами та викладачами. Колектив відділення постійно працює над удосконаленням рівня практичної підготовки спеціалістів, вносить у програму відповідні корективи. Декілька років поспіль Білгород – Дністровське медичне училище  організовує  конкурс “Кращий фельдшер ФАПу”. На ньому майбутні медики демонструють професійні знання та вміння. Наші студенти посідають призові місця. Випускники відділення відзначаються професіоналізмом, глибокими знаннями, про що свідчать відгуки головних лікарів та пацієнтів мыських та районних лікарень Одеської області.

Професійне призначення молодшого спеціаліста

Спеціаліст фельдшер підготовлений до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально–профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках.

Фельдшер призначається для роботи в міських і районних фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, лікувально-профілактичних установах на первинних посадах фельдшера, завідуючого фельдшерським, фельдшерсько-акушерським пунктом, здоровпунктом, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Сфери використання молодших спеціалістів за складом діяльності

Склад діяльності фахівця по вирішенню професійних завдань

Види діяльності або посада

· надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги, невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках;

·  застосування основних методів обстеження дітей і вагітних жінок;

· здійснення організаційно методичної роботи;

· догляд за хворими, виконання призначень лікаря.

Фельдшер

Завідуючий фельдшерсько – акушерським пунктом або здоровпунктом

Зміст виробничих функцій зі спеціалізації «Лікувальна справа»:

  • діагностична;
  • лікувальна;
  • догляд за хворими;
  • реабілітаційна (використання фізіотерапевтичних засобів);
  • профілактична (попередження виникнення захворювань та їх ускладнень);
  • огранізаційно-методична (організація роботи ФАПу, здоровпункту);
  • технічна (оформлення медичної документації).

Матеріально-технічна база відділення

На відділенні створена належна матеріально-технічна база, яка в повній мірі забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності та в цілому відповідає вимогам підготовки спеціалістів на відповідному рівні. На відділенні функціонує 16 кабінетів, лекційні аудиторії та лабораторії.

У роботі відділення важливе місце займає питання методичного забезпечення навчального процесу. У навчальному процесі застосовуються сучасні мультимедійні технології, що здатні максимально використовувати шляхи сприйняття інформації, наблизити умови, створені в лекційній аудиторії, до умов майбутньої повсякденної практичної діяльності.

Однією з основних проблем майбутнього фахівця є рівень його професійної підготовленості в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтенсивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю, практикумів. Лекції та практичні заняття проводяться з використанням мультимедійних програм, навчальних відеофільмів.

Навчання у відділенні здійснюється у відповідності з графіком навчального процесу, яким передбачено тривалість періоду навчальних занять, терміни проведення виробничої практики, екзаменаційних сесій та державної атестації, канікул.

Основними базами для проведення практики є лікарня міста та районних центрів області. У цілому клінічна база, матеріально-технічне та методичне забезпечення відповідає вимогам для проведення виробничої практики усіх курсів на належному рівні.

Після закінчення училища студенти відділення працюють в лікувально-профілактичних установах міста, району, області на посадах фельдшера “швидкої допомоги”, фельдшера військового, фельдшера психоневрологічних установ, фельдшера-акушера,  фельдшера фельдшерсько-акушерського пункту та сільської лікарської амбулаторії. Випускники, мають можливість продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та здобути професію лікаря.