Лікувальна справа

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціальністю 5.110101 «Лікувальна справа» на підставі сертифікату про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія НД – І №162698.
Молодші спеціалісти-фельдшери знають сучасну класифікацію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки найбільш поширених захворювань людини, методи їх діагностики, принципи лікування, догляду за хворими, володіють навичками маніпуляційної техніки, надання невідкладної допомоги, принципи профілактики захворювань та методи санітарно-освітньої роботи.
Фахівці зі спеціальності «Лікувальна справа»  можуть займати первинні посади:
– фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
– фельдшер Фельдшерсько-акушерського пункту (ФАПу)
– фельдшер здоровпункту промислового підприємства чи організації
– фельдшер на морських та річкових суднах