Освітньо – професійні програми

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 “ОХОРОНА ЗДОРОВЯ” СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 “МЕДСЕСТРИНСТВО”