ПОЛОЖЕННЯ про (предметну екзаменаційну комісію, проведення вступного іспиту, комісію співбесіди, апеляційну комісію) 9-11 кл. (2022р.)

1. Положення про екзаменаційну комісію викладачів біології на базі – 9 кл

2. Положення про проведення вступного випробування з біології у формі тестових завдань на базі – 9 кл

3. Положення про екзаменаційну комісію викладачів укр. мови на базі 9 кл

4. Положення про проведення вступного письмового екзамену з укр. мови (диктант) – 9 кл

5. Положення про екзаменаційну комісію викладачів біології на базі – 11 кл

6. Положення про проведення вступного іспиту з біології у формі тестових завдань на базі – 11 кл

7. Положення про екзаменаційну комісію викладачів укр. мови та літератури на базі 11 кл

8. Положення про проведення вступного письмового іспиту (тестування) з укр. мови та літер. на базі – 11 кл