Освітні програми

Освітньо – професійні програми галузі знань 22 “Охорона здоровя” спеціальності 223 “Медсестринство”